Ouderenpartij pleit voor Blijverslening en Verzilverlening

De  Ouderenpartij Diemen wil dat de gemeente twee nieuwe leningen beschikbaar stelt aan ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, maar geen geld hebben om aanpassingen aan hun woning te financieren (zoals voor een traplift of een slaap- of badkamer op de begane grond).

Het gaat om de Blijverslening en de Verzilverlening, die worden verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De gemeente Diemen stelt via dit fonds tot nu toe alleen leningen beschikbaar voor starters en mantelzorgers die een eerste woning willen kopen en voor de aanschaf van zonnepanelen. De Ouderenpartij Diemen wil nu dat dit pakket wordt uitgebreid met leningen die ouderen in staat stellen om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Door een tekort aan passende woningen kunnen zij vaak ook niet verhuizen.

De gemeenteraadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders waarin gepleit wordt voor aansluiting van Diemen bij deze vormen van lening via het SVn. In de bijlage de volledige tekst van de vragen.

27/02/2018