Ouderenpartij wil aandacht voor dementievriendelijk stemmen

Bij de zitting van het Centraal Stembureau waarbij de lijstnummers werden vastgesteld, heeft de Ouderenpartij Diemen burgemeester Erik Boog gevraagd aandacht te besteden aan dementerende kiezers in de stemhokjes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Volgens de regels mogen alleen lichamelijk gehandicapte kiezers in het stemhokje geholpen worden. Voor psychisch gehandicapten bestaat deze mogelijkheid niet. Lijsttrekker Peter Prins heeft de burgemeester gevraagd om in de instructie aan de stembureauleden dementerenden als aparte groep te benoemen en ze te ondersteunen als daar behoefte aan is. Burgemeester Boog heeft toegezegd dit op te nemen in de instructie.

Tijdens de zitting van het Centraal stembureau heeft de Ouderenpartij Diemen overigens lijstnummer 8 gekregen. Dit prijkt prominent op onze affiches en flyers.

27/02/2018