Ouderenpartij wil woonplicht voor nieuwbouw

De Ouderenpartij Diemen vindt dat eigenaren van een nieuwbouwwoning verplicht moeten worden die woning daadwerkelijk te gaan bewonen, en dat die woning niet meteen daarna mag worden doorverkocht. Dat laatste gaat vaak gepaard met een forse winst, wat tot hogere verkoopprijzen en huren en andere ongewenste ontwikkelingen leidt. De gemeenteraadsfractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie reageert hiermee op een bericht in Het Parool van 13 februari dat een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad een woonplicht wil invoeren voor eigenaren van nieuwbouwwoningen. In het artikel wordt verwezen naar de Diemense nieuwbouwwijk Holland Park als voorbeeld waar de huizenprijzen en -huren erg snel stijgen. Wie in de wijk rondkijkt ziet kort na de oplevering veel Te Koop-bordjes hangen, er staan appartementen leeg of ze worden (onder)verhuurd. Recent is er de eerste weedplantage opgerold. Dit soort ontwikkelingen zijn ook niet bevorderlijk voor de sociale samenhang in de wijk.

De fractie vraagt onder andere aan het college of het cijfers heeft van nieuwbouwwoningen in Diemen die niet door de eigenaar worden bewoond. En wat het college ervan vindt om de woonplicht ook in Diemen in te voeren. De volledige tekst van de vragen kunt u teruglezen in de bijlage.

27/02/2018