Ouderenpartij Diemen Ouderenpartij Diemen, gevestigd aan D.J. den Hartoglaan 1 1111 ZB Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://ouderenpartijdiemen.nl

D.J. den Hartoglaan 1
1111 ZB Diemen
06-18551829

Peter Prins is de Functionaris Gegevensbescherming van Ouderenpartij Diemen Hij is te bereiken via https://ouderenpartijdiemen.nl/contact-Ouderenpartij-Diemen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ouderenpartij Diemen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u het contactformulier of enqueteformulier inzendt:

 • Voor- en achternaam (als u dit heeft ingevuld)
 • Geslacht  (als u dit heeft ingevuld)
 • Adresgegevens  (als u dit heeft ingevuld)
 • Telefoonnummer  (als u dit heeft ingevuld)
 • E-mailadres  (als u dit heeft ingevuld)
 • IP-adres (als u op verzenden van het de enquete of het contactformulier heeft geklikt)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het webformulier of contactformulier, email correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type (om de website zo goed mogelijk weer te geven op het apparaat waar u onze website op bezoekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://ouderenpartijdiemen.nl/contact-Ouderenpartij-Diemen, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ouderenpartij Diemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Als we van uw informatie gebruik maken om een zaak aanhangig te maken in de gemeenteraad, dan wordt de informatie altijd geanoniemiseerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ouderenpartij Diemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ouderenpartij Diemen) tussen zit. Ouderenpartij Diemen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor de werking van de website
 • Google analytics om te zien of en in welke mate onze informatie de burgers bereikt
 • Mozilla Thunderbird voor verwerking e-mail
 • iBabs voor het papierloze vergaderen dat we in de gemeenteraad van Diemen doen.
 • F-Secure SAFE en Lenovo voor beveiligen computer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ouderenpartij Diemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn, maar online worden de gegevens na inzending binnen 90 dagen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ouderenpartij verzamelt geen gegevens om op te slaan of te verhandelen. Indien we een webformulier gebruiken zoals bijvoorbeeld het enqueteformulier, dan is dat voor een bepaald doel, of omdat we een misstand aan de orde willen stellen. Daarbij zullen de gegevens die u invult, uitsluitend voor eigen gebruik en statistisch worden verwerkt.

De website stuurt die gegevens door naar het emailadres van de fractievoorzitter. De toegang tot zijn computer is beveiligd.

Ouderenpartij Diemen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ouderenpartij Diemen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naam Doel Domein Verloopt na

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouderenpartij Diemen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar https://ouderenpartijdiemen.nl/contact-Ouderenpartij-Diemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ouderenpartij Diemen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ouderenpartij Diemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via https://ouderenpartijdiemen.nl/contact-Ouderenpartij-Diemen.

 

Deze privacy verklaring is aangepast en gepubliceerd op de website op 5-6-2018