PvdO Amsterdam verliest van Ouderenpartij Diemen

De Amsterdamse Partij van de Ouderen heeft bij de Raad van State een beroepschrift tegen het Centraal Stembureau van de gemeente Diemen verloren. De PvdO had bezwaar gemaakt tegen de naam Ouderenpartij Diemen, omdat die teveel leek op de PvdO. De Raad van State heeft de PvdO in het ongelijk gesteld, omdat er voldoende onderscheid is tussen de twee namen.

In Diemen hebben de zittende gemeenteraadsleden van de PvdO in de raadsvergadering van 23 december afstand genomen van deze partijnaam en zijn zij verder gegaan als Ouderenpartij Diemen. Deze partij is in Diemen opgericht door de Diemense gemeenteraadsleden van de voormalige Diemense PvdO-fractie. Met de oprichting maken ze duidelijk dat ze een eigen Diemense ouderenpartij willen zijn die los staat van en onafhankelijk is van de Amsterdamse PvdO.

Fractievoorzitter en lijsttrekker in Diemen spreekt van een belangrijke overwinning: “Met onze nieuwe naam Ouderenpartij Diemen hebben we een goede uitgangspositie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De Raad van State heeft het besluit van het Centraal Stembureau van de gemeente Diemen niet vernietigd. We kunnen nu optimaal verder gaan met ouderen een stem te geven in de gemeentepolitiek. Mocht de Amsterdamse PvdO alsnog een kandidatenlijst in Diemen indienen, dan weet iedereen dat dit geen Diemense partij is. We hebben in Diemen een -bijna natuurlijke- weerstand tegen Amsterdammers die in Diemen de dienst willen uitmaken.”

Voor meer informatie:

Peter Prins (lijsttrekker Ouderenpartij Diemen)

06-18551829

11/01/2018