PvdO Diemen in actie voor tram 9 en metro 53

Twee grote bedreigingen voor het openbaar vervoer voor Diemenaren zijn in het afgelopen jaar voorbijgekomen. De PvdO-fractie in de Diemense gemeenteraad heeft daar actie tegen gevoerd.

Begin dit jaar bleek uit een column van Yasmina Aboutaleb in het Parool dat Metrolijn 53 tussen Gein en Centraal Station zou worden opgeknipt: reizigers zouden op station Van der Madeweg moeten overstappen. Vanuit de wijken in Amsterdam Zuidoost en Diemen-Zuid langs deze Gaasperplaslijn zou er geen rechtstreekse verbinding met het Centraal Station meer zijn. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf had een studie gemaakt waar dit een van de opties zou zijn. Onze fractie stelde op 6 maart schriftelijke vragen aan het College, die op 21 maart snel werden beantwoord en waaruit bleek dat het College de plannen ook een verslechtering vond.

Op 23 maart steunde de PvdO een door D66 opgestelde motie waarin het GVB wordt gevraagd af te zien van de inkorting van de metrolijn en de Verkeersregio wordt gevraagd in te grijpen als dat nodig zou zijn. De motie werd unaniem aangenomen. Op 3 mei was ons raadslid Peter Prins aanwezig bij een inspraakmiddag in het voormalige Planetarium in het Gaasperpark, die door meer dan honderd mensen werd bijgewoond. Net als alle andere insprekers pleitte hij tegen deze tweede verslechtering van het openbaar vervoer in korte tijd, daarbij ook verwijzend naar de eerdere wijziging van tramlijn 9 die vanaf juli 2018 niet meer rechtstreeks naar het Centraal Station rijdt, maar bij het Alexanderplein afbuigt naar het Leidseplein en station Sloterdijk.

Uiteraard is de laatste verslechtering ook uitvoerig in de Diemense gemeenteraad besproken. Op 1 december diende de PvdO-fractie een motie in, die uitsprak dat de opsplitsing van lijn 9 niet in het belang is voor 45% van het aantal tramreizigers vanuit Diemen, in het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking. Per dag rijden gemiddeld 725 van de 1600 passagiers verder naar een van de haltes tussen Alexanderplein en Centraal Station. De Stadsregio werd verzocht lijn 9 zijn huidige route te laten rijden. De motie werd met steun van de fracties van D66, CDA, Leefbaar Diemen en Diemen Linksaf aangenomen. Hoewel de Diemense vertegenwoordiger in de Regioraad, het raadslid Kai de Haan, heeft gepleit voor lijn 9 in de huidige vorm, heeft de Regioraad toch besloten de route van lijn 9 te veranderen. Die verslechtering gaat op 1 juli 2018 in als de nieuwe Noord-Zuidlijn gaat rijden.

Voor metro 53 gloort enige hoop. Tijdens de vergadering van de Vervoersregio op 11 juli is een Initiatiefvoorstel ingediend voor het totale Metronet, waarin lijn 53 zijn huidige rechtstreekse verbinding met het Centraal Station behoudt.

Foto: Actie-affiche voor een directe metroverbinding met Amsterdam CS

Foto: Tram 9 rijdt binnenkort niet meer rechtstreeks naar Amsterdam CS

 

10/08/2017

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp