PvdO over brand studentenflat

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 23 november heeft onze fractievoorzitter Peter Prins de stichters van de brand op de vroege ochtend van 19 juli in toren 3 van de studentenflats aan de Rode Kruislaan de hoofdverantwoordelijken genoemd voor de brand, de slachtoffers en de schade. Bij de korte maar hevige brand als gevolg van een explosie kwam één bewoner om en werden vier gewond. Inmiddels heeft de politie drie arrestaties verricht en is verzekeringsfraude hoogstwaarschijnlijk het motief voor deze daad.

Omdat de moeder van het dodelijke slachtoffer aangifte heeft gedaan tegen de gemeente en de brandweer, en de inhoud van de aangifte niet bekend is gemaakt, waren de raadsleden terughoudend om een oordeel te vellen. De PvdO meent met het college dat de bestrijding van de brand en de ontruiming van de flat in grote lijnen adequaat is geweest.

Dat neemt niet weg dat er geleerd moet worden van de fouten en onvolkomenheden die zijn gesignaleerd in twee rapporten van het IFV en het COT die na de brand zijn geschreven op verzoek van het gemeentebestuur en de regionale brandweercommandant. De burgemeester heeft een aparte thema-avond aangekondigd waar dieper ingegaan kan worden op een aantal onderwerpen.

De PvdO-fractie heeft nadere vragen gesteld aan het college omdat duidelijk is geworden dat de brandweer niet met alle gebouwen in de veiligheidsregio op de hoogte is. Voor deze studentenflat was geen inzetplan opgesteld. De fractie meent dat de brandweer optimale parate kennis moet hebben van de hoge gebouwen in Diemen. Deze vormen door hun grote aantallen bewoners een extra risico bij brand en ontruiming. De burgemeester en de brandweer zijn een andere mening toegedaan.

Voor de beschouwingen van onze fractievoorzitter verwijzen we naar de bijlage.

De rapporten zijn terug te vinden op de website van de gemeente Diemen.

 

 

11/12/2017