PvdO over Voedselbank

Veel mensen vragen ons verbaasd naar ons standpunt over de Voedselbank. Volgens ons verkiezingsprogramma zou die opgeheven mogen worden. Dat nuanceren we echter graag. We vinden het gegeven dat er een Voedselbank nodig is, in een rijk land als Nederland, een schande. In principe zou iedereen voldoende inkomen moeten ontvangen om in zijn of haar dagelijks onderhoud te kunnen voorzien. Wij begrijpen echter dat veel mensen in financiële nood zitten, door bijvoorbeeld schulden of aflossingsverplichtingen via de deurwaarder of bewindvoerder, waardoor er weinig besteedbaar inkomen overblijft. In zulke gevallen kan de Voedselbank in een behoefte voorzien. Gelukkig is een aanzienlijk deel van de klanten slechts voor een korte periode op de Voedselbank aangewezen. Maar het blijft een bedenkelijk verschijnsel dat een groeiend aantal mensen een beroep moet doen op de Voedselbank. www.voedselbank-diemen.nl

25/03/2015