PvdO propageert Levenstestament

Tijdens de behandeling van het WMO-Beleidsplan 2016-2019 heeft ons PvdO-raadslid Sylvia Raveling ervoor gepleit dat de gemeente het gebruik van het zogenaamde Levenstestament gaat bevorderen. In tegenstelling tot een gewoon testament, waarin je zaken voor na je dood regelt, regelt een levenstestament zaken die tijdens je leven kunnen gebeuren, maar waarover je moeilijk of niet meer kunt beslissen als je bijvoorbeeld dementerend bent. Zo kun je bij leven en volle bewustzijn een vertrouwenspersoon aanwijzen die in zulke gevallen beslissingen voor je kan nemen als je dat zelf niet meer kunt, zonder dat de rechter ingeschakeld moet worden.

Sylvia Raveling pleitte ook voor het uitrollen van het Huis van de Buurt over heel Diemen. Momenteel loopt er een proef in buurthuis ’t Kruidvat, maar de andere accommodaties, Het Noorderlicht, de Omval en de Schakel, lenen zich ook voor deze voorziening, die het sociaal isolement van ouderen en mensen met een beperking kan doorbreken. In het bijzonder leent gebouw De Schakel zich hiervoor, omdat hier de Algemene Schakelvereniging ASV is gehuisvest, waar veel leden actief zijn in allerlei recreatieve clubs en afdelingen. Ons raadslid riep het college op de ASV bij te staan in het meer toegankelijk maken van activiteiten, het trainen van vrijwilligers en het ondersteunen bij communicatie.

Tenslotte vroeg Sylvia Raveling het college om de minimaregelingen meer onder de aandacht te brengen van mensen die geen uitkering van de gemeente ontvangen. Mensen die uitsluitend AOW hebben of die de Nederlandse taal niet machtig zijn, weten van deze regelingen vaak niets af. Voor ouderen moet ook niet-digitale informatie beschikbaar blijven. Er zijn immers nog ouderen die geen toegang tot de computer of internet hebben.

19/12/2015