PvdO voorstander bouw Holland Park

De PvdO-fractie in de Diemense gemeenteraad heeft enthousiast ingestemd met de plannen om een nieuwe woonwijk Holland Park te bouwen. In vijf jaar tijd worden ruim 3000 woningen gebouwd in de door architect Sjoerd Soeters ontworpen wijk, die gepland is in het nu vrijwel lege kantoorterrein Bergwijkpark. Fractievoorzitter Peter Prins verklaarde dat die appartementen hard nodig zijn in een tijd waarin jongeren gedwongen worden tot hun 30ste jaar thuis te blijven wonen en ouderen steeds meer langer zelfstandig moeten blijven wonen. De fractie stemde voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen bij de hoogte van de eerste hoge toren. Buurtbewoners hadden bezwaren tegen die hoogte ingediend, maar die zijn door de raad niet overgenomen.

13/05/2015