PvdO vraagt door over Stadspas

De PvdO-fractie in de Diemense gemeenteraad heeft recent de onduidelijkheid over de Stadspas aan de orde gesteld. De fractie had namelijk een aantal klachten ontvangen van mensen, die niet meer wisten of hun vader of moeder wél of niet recht had op een Stadspas.

Zoals bekend vervult de Stadspas een rol in het tegengaan van isolement van ouderen of mensen met een minimuminkomen. Ze kunnen met korting zwemmen, naar een theater, film of museum, of meedoen aan een cursus of sport. Met ingang van 2015 heeft de gemeente besloten om de Stadspas niet meer automatisch toe te sturen aan de ruim 5500 gebruikers in Diemen. Dat was een jaren geleden afgesproken bezuiniging, die moest leiden tot een daling tot 800 stadspassen. Mensen moesten zelf een pas gaan aanvragen. En alleen mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm zouden een pas krijgen. Maar de PvdO-fractie constateerde onduidelijkheid en mogelijk tegenstrijdigheid in de informatie die de gemeente hierover gaf op haar website en formulieren. En de fractie vernam dat ouderen veel minder de deur uit gingen en minder deelnamen aan activiteiten buitenshuis. Hierover heeft de fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het college gaf in haar antwoord aan dat de raad in november 2015 heeft besloten om de inkomensgrens voor de afgifte van een stadspas te verhogen tot 130 procent  van de bijstandsnorm. Dit betekent dat in 2016 naar verwachting 1800 tot 2000 stadspassen afgegeven zullen worden. Het college is niet van plan de eerdere bezuiniging terug te draaien. En het wil ook geen onderzoek doen naar mensen die door de eerdere bezuiniging (het niet meer automatisch toesturen van de stadspas) minder activiteiten buitenshuis gingen ondernemen.

Uit de beantwoording blijkt in ieder geval dat het aantal gebruikers van de Stadspas weer stijgende is: van 800 naar mogelijk 2000 in 2016. Dat is een belangrijke stap vooruit in het meedoen van ouderen aan activiteiten buitenshuis.  

23/03/2016

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp