PvdO wil actie tegen ouderenmishandeling

Tijdens de Algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting 2016 in de gemeenteraad heeft de PvdO-fractie een initiatiefvoorstel ‘Handen af van onze ouderen’ ingediend. Het voorstel gaat in op de vaak verzwegen mishandeling van ouderen en wat daar tegen gedaan kan worden. En dat is hard nodig.

In vier jaar tijd is het aantal meldingen van geweld tegen en mishandeling van ouderen verdubbeld. In 2013 werd 1700 keer melding gemaakt van ouderenmishandeling bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat uit van 30.000 slachtoffers van financiële uitbuiting per jaar. En het Plus Magazine meldt dat 7 procent van de ouderen te maken heeft gehad met financiële uitbuiting, voornamelijk door familie, hetgeen honderdduizenden slachtoffers per jaar zou betekenen.

Burgemeester Boog heeft toegezegd de voorstellen van de PvdO-fractie te bestuderen en daar later op te reageren.

19/12/2015