Raad wil woonplicht nieuwbouw

Tijdens de begrotingsbehandelingen is raadsbreed een motie aangenomen die kopers van een nieuwbouwwoning verplicht om zelf in die woning te gaan wonen. Daarmee is een wens van de Ouderenpartij vervuld. In februari 2018 stelde onze fractie hierover al vragen aan het college. En in de raadsvergadering van mei 2018 diende de fractie een motie in om een woonplicht in te stellen. Die motie werd toen afgeraden door het college en is uiteindelijk ingetrokken.

Met name in de nieuwbouwwijk Holland Park worden woningen opgekocht door beleggers, die ze vervolgens voor veel geld verhuren aan derden. Er zijn zelfs bedrijven die bestaande eigenaren-bewoners aanschrijven om hun woning tegen een lucratief bedrag te verhuren. Het gevolg is dat de huren hard stijgen, dat er speculatie plaatsvindt, dat Diemense woningzoekenden niet terecht kunnen in deze woningen, en dat in sommige woningen ook ongewenste ontwikkelingen, (leegstand, illegale onderhuur, weed-plantages) plaatsvinden.

De gemeenteraad heeft nu aan het college gevraagd deze ontwikkelingen te voorkomen door in contracten op te nemen dat er een zelfbewoningsplicht bestaat. De raad heeft ook gevraagd te onderzoeken of dit in bestaande bouw mogelijk is.

 

20/11/2019