Rosali Herder op plaats 3 PvdO

Tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad op 6 november heeft gemeenteraadslid Rosali Herder het aanbod van onze fractievoorzitter Peter Prins om de derde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in te nemen, geaccepteerd.

Rosali Herder verliet in augustus de fractie van Leefbaar Diemen na kritiek van haar fractiegenoten op haar functioneren als fractievoorzitter. Sindsdien vormt zij de Fractie Herder. Onder die naam zal ze ook tot het eind van deze raadsperiode verder gaan als raadslid.

Herder was in 2000 een van de oprichters van Leefbaar Diemen, dat in 2002 met vijf zetels nieuw in de gemeenteraad kwam. Sindsdien is Rosali raadslid, met een onderbreking van twee jaar toen ze wethouder was. Daardoor is ze een bekende Diemenaar die zelf ook veel Diemenaren kent.

Naar verwachting zal de PvdO Diemen eind van dit jaar de kandidatenlijst bekend maken.

07/11/2017