Ik ben een oudgediende in de gemeentelijke politiek. In 1998 heb ik mij aangesloten bij D66 vanwege vele onbeantwoorde vragen van mijn kant. Je kunt wel klagen over dingen die in de gemeente niet gaan zoals jij het zou willen, en ik had vele vragen. Dus was de oplossing dat ik lid werd van een politieke partij. Dit lidmaatschap heeft niet lang geduurd, want samen met twee andere leden van D66 zijn wij in 2000 een nieuwe politieke partij begonnen: Leefbaar Diemen.

Van 2002 tot 31 augustus 2017 ben ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Diemen geweest. In die periode ben ik ook nog wethouder geweest, wat mij veel voldoening gaf. Ik werd vaak geconfronteerd met de échte problemen van de inwoners van Diemen en kon daar natuurlijk niet altijd, maar vaak wél, iets aan oplossen.

Mijn politieke interesse heeft altijd gelegen in het oplossen van de problemen van de kwetsbare burgers, waaronder vanzelfsprekend de ouderen in de gemeente. Wel vind ik het belangrijk dat de mensen eerst zelf proberen hun problemen op te lossen. Lukt dat niet, dan zet ik mij voor 100% voor ze in. Wel heb ik een aversie tegen het betuttelen van ouderen. Je haalt alle energie uit ze, wanneer je op de loop gaat met hun denkvermogen en het jouwe daarvoor in de plaats zet.

Als lid van de Ouderenpartij Diemen hoop ik samen met de anderen in de partij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de inwoners van onze gemeente Diemen.

Stem daarom 21 maart Ouderenpartij Diemen!

Terug naar de kandidaten van de Ouderenpartij Diemen