Sintelpad Venserkade eindelijk verhard

Recent is een oude wens van de PvdO-fractie vervuld: de verharding van het sintelpad langs de Weespertrekvaart tussen de Loswal en de Venserbrug. Ouderen uit de nabijgelegen woontorens hadden vaak grote moeite om met rollator of rolstoel een ommetje te maken. Op het sintelpad lagen ook brokken steen en bij regen stonden er plassen.

Het pad ligt op de dijk tussen de Venserkade in Diemen en de Molenkade in Duivendrecht en gaat onder de Venserbrug door. Het is in eigendom en beheer van het waterschap Amstel Gooi en Vecht dat afgelopen voorjaar de dijk heeft verhoogd en het wegdek heeft geasfalteerd. Dat heeft een comfortabel fiets- en voetpad opgeleverd.

Dankzij de samenwerking tussen de gemeente Diemen en het waterschap is er ook een voetpad aangelegd naar de Venserbrug, waar een aansluiting (een opgang) zal worden gemaakt. Op de foto is het voetpad al zichtbaar. Het wachten is op de aansluiting, zodat wandelaars niet meer een hele omweg hoeven te maken.

12/08/2017