Stelling 1: De gemeente mag gezinnen met een laag inkomen extra compenseren voor de stijgende energieprijzen ook al stijgt hierdoor de lokale belasting. 

Positie Ouderepartij Diemen: niet mee eens.

De wet staat niet toe de lokale belastingen hiervoor te verhogen. De kern van ons bezwaar zit dus in het tweede deel van de stelling. Armoedevoorzieningen kunnen ook uit andere bronnen gefinancierd worden. Dat zijn politieke keuzes, waarbij je het één kunt doen en  het andere kunt laten. Daarom gaan wij voor armoedevoorzieningen uitbreiden voor minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, óók voor energiebesparing.

Stelling 2: Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet

Positie Ouderenpartij Diemen: niet mee eens.

De wet staat niet toe de lokale belastingen hiervoor te verhogen. De kern van ons bezwaar zit dus in het tweede deel van de stelling.
Armoedevoorzieningen kunnen ook uit andere bronnen gefinancierd worden. Dat zijn politieke keuzes, waarbij je het één kunt doen en  het andere kunt laten.Daarom aan wij voor armoedevoorzieningen uitbreiden voor minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, óók voor energiebesparing.

Stelling 3: De extra grote terrassen moeten ook na corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast.

Positie Ouderenpartij Diemen: Niet mee eens.

We hebben hierover niets opgenomen in ons verkiezingsprogramma, omdat het niet mogen veroorzaken van overlast door horeca-ondernemingen al in de wet en Algemene Plaatselijke Verordening Artikel 2.28is geregeld. De burgemeester kan de terrasvergunning intrekken als de woon- en leefsituatie in de omgeving nadelig wordt beïnvloed.