Stop de biomassacentrale

De Ouderenpartij Diemen maakt zich grote zorgen over de komst van een biomassacentrale naar Diemen. In bijgaande advertentie roept de partij op tot actie. Op 1 maart is de termijn geopend om bezwaren (zienswijzen) in te dienen tegen de plannen. Op 5 maart is er een inloopavond op het gemeentehuis waarin inwoners en andere belangstellenden hierover informatie kunnen krijgen.

Laat deze mogelijkheid om uw stem te laten horen niet voorbij gaan!

02/03/2019