Mijn hart heeft altijd bij de ouderen gelegen. Na bijna 25 jaar in het bestuur van de Zonnebloem te hebben gezeten, lag het in de lijn om de focus iets te verleggen en de politiek in te gaan.

Na vier jaar samen met Peter Prins de Partij van de Ouderen in Diemen op de kaart te hebben gezet, willen wij nu, samen met de andere kandidaten, deze lijn voortzetten en wel onder de nieuwe naam Ouderenpartij Diemen

Stem daarom op 21 maart Ouderenpartij Diemen!

Terug naar de kandidaten van de Ouderenpartij Diemen