Uitbreiding Stadspas groot succes

In november en december 2018 heeft de gemeente in totaal 1150 nieuwe Stadspassen uitgereikt aan Diemense inwoners met een AOW-uitkering. Voor 2019 wordt nog een lichte uitbreiding verwacht.

Dit is het resultaat van de op 31 mei 2018 aangenomen motie om de in 2015 opgelegde bezuiniging op de Stadspas terug te draaien. Vanaf dat jaar konden alleen AOW-ers met een minimuminkomen aanspraak maken op een Stadspas. De gemeente staat er financieel nu veel beter voor dan een paar jaar geleden, en die bezuiniging kon van tafel. Er kunnen nu veel meer senioren gebruik maken van de Stadspas.

De Stadspas is bedoeld om het isolement van gepensioneerden en mensen met een laag inkomen te doorbreken door hen korting te bieden op allerlei culturele en sportieve activiteiten.

De motie van VVD, CDA, Ouderenpartij Diemen en Ons Diemen was mede ingediend naar aanleiding van een petitie van zeventig inwoners van Diemen die vroegen om de Stadspas weer aan iedereen met een AOW-inkomen (dus ook met aanvullend pensioen) beschikbaar te stellen. Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen.

18/03/2019