Verhoging afvalstoffenheffing onnodig

De Ouderenpartij Diemen is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020. Dit als reactie op het collegevoorstel de Afvalstoffenheffing met 20 Euro per huishouden te verhogen. Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting stelde fractievoorzitter Peter Prins dat het college geen enkele noodzaak voor zo’n verhoging had aangetoond. De ovens van het Afval Energiebedrijf Amsterdam, die sinds afgelopen zomer uit bedrijf waren, draaiden begin november weer volop, dus dat was geen aanleiding meer om afvalstoffenheffing te verhogen. Bovendien had het Diemense college nog steeds geen concrete plannen voor verdere afvalscheiding aan de gemeenteraad gepresenteerd. Eventuele kosten daarvan, zoals investeringen in bijvoorbeeld afvalbakken, zouden pas in de begroting 2021 verwerkt mogen worden. Tenslotte heeft de gemeente Diemen voor de komende vier jaar van het Rijk ruim 5 ton Euro per jaar toegezegd gekregen, waarvoor nog geen bestemming is gevonden. ‘Het geld klotst tegen de planken’, en er is genoeg om eventuele tegenvallers op te vangen. Dus is er al helemaal geen aanleiding om 20 Euro bij de inwoners wege te halen, aldus de Ouderenpartij Diemen.

De wethouder van financiën en de collegefracties hadden weinig weerwoord. Zij kwamen niet verder dan te waarschuwen tegen eventuele toekomstige tekorten of tegenvallers. De druk bleek echter zodanig te zijn dat het college een paar dagen na de eerste begrotingsvergadering voorstelde de verhoging tot 10 Euro te beperken. Ook hiervoor zag de Ouderenpartij geen aanleiding. Ze stemde met de fracties van VVD, CDA, Leefbaar Diemen en Ons Diemen tegen dit voorstel.  

20/11/2019