Verslag Meldpunt Dure Scheefhuurders

De fractie van de Ouderenpartij heeft een verslag gemaakt van de antwoorden die zijn binnen gekomen op het Meldpunt Dure Scheefhuurders. Via een vragenformulier op deze website konden inwoners van Diemen hun woonsituatie toelichten. De helft van de mensen die reageerden is 65 jaar of ouder.

Het meest schokkende resultaat is dat meer dan de helft van de respondenten zegt 50 procent of meer van het inkomen aan kale huur uit te geven. Dit betekent een grote aanslag op het budget, waarvan steeds minder overblijft voor andere uitgaven.

Het rapport ‘Dure scheefhuurders in Diemen meer zichtbaar gemaakt’ is aangeboden aan wethouder Scholten van Wonen tijdens de discussie in de raad over de Woonvisie. De fractie pleit voor toepassing van een Woonkostenstoeslag, de bouw van huurwoningen in de sociale en vrije huursector en voorrang voor Dure Scheefhuurders bij de toewijzing van passende en betaalbare woningen. Onze inzet is dat deze groep apart benoemd gaat worden in de op te stellen huisvestingsverordening.

15/09/2018

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp