Verslag Meldpunt Dure Scheefhuurders

De fractie van de Ouderenpartij heeft een verslag gemaakt van de antwoorden die zijn binnen gekomen op het Meldpunt Dure Scheefhuurders. Via een vragenformulier op deze website konden inwoners van Diemen hun woonsituatie toelichten. De helft van de mensen die reageerden is 65 jaar of ouder.

Het meest schokkende resultaat is dat meer dan de helft van de respondenten zegt 50 procent of meer van het inkomen aan kale huur uit te geven. Dit betekent een grote aanslag op het budget, waarvan steeds minder overblijft voor andere uitgaven.

Het rapport ‘Dure scheefhuurders in Diemen meer zichtbaar gemaakt’ is aangeboden aan wethouder Scholten van Wonen tijdens de discussie in de raad over de Woonvisie. De fractie pleit voor toepassing van een Woonkostenstoeslag, de bouw van huurwoningen in de sociale en vrije huursector en voorrang voor Dure Scheefhuurders bij de toewijzing van passende en betaalbare woningen. Onze inzet is dat deze groep apart benoemd gaat worden in de op te stellen huisvestingsverordening.

15/09/2018