Voetpad Venserbrug verbeterd

Het heeft lang geduurd, maar de opgang naar de Venserbrug vanaf de dijk langs de Weespertrekvaart in het verlengde van de Loswal, is toch aangelegd. De fractie van de Ouderenpartij had daar in 2017 op aangedrongen, omdat mensen die een ommetje rond de Diemerbrug en Venserbrug wilden maken, een omweg moesten maken om op de Venserbrug te komen. Vooral voor mensen met een beperking, met een rollator of rolstoel, uit de nabijgelegen seniorenwoningen in Berkenstede was dat hinderlijk. Eerder was het pad op de dijk, dat tientallen jaren bestond uit grove steenslag, al geasfalteerd. Voor wandelaars en fietsers een aanzienlijke verbetering.

02/11/2019