• Aanpassing bestrating rond afvalcontainers
 • Aandacht voor gevaarlijke situaties voetgangers
 • AGO-zwembad opengehouden
 • Acties tegen ouderenmishandeling
 • Meer bankjes in openbare ruimte
 • Behoud metrolijn 53 als rechtstreekse verbinding met CS
 • Aandacht voor dementievriendelijk stemmen
 • Aandacht voor dure scheefhuurders
 • Bezuiniging op Stadspas teruggedraaid
 • Aandacht voor klachten thuiszorg
 • Gratis Openbaar vervoer voor AOW-ers
 • Voetpad Venserkade verbeterd
 • Struikelstenen
 • Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen
 • Verbreding Diemerbrug
 • Cursus valpreventie
 • Tegen jaarlijkse huurverhoging 2020
 • Bomenbank
 • Basisbanen
 • Aandacht voor Aquathermie
 • Actieplan tegen Eenzaamheid
 • Gereedschapskist tegen energiearmoede
 • Steun voor Diemense volkstuinders
 • Onderzoek derde brug voetgangers/fietsers over Weespertrekvaart

Hard voor gevochten maar helaas niet bereikt:

 • Uitbreiding parkeren blauwe zone naar 4 uur
 • Afschaffing betaald parkeren gehandicapten
 • Voldoende sociale huurwoningen
 • Behoud tramlijn 9 naar Amsterdam CS