Weinig ruimte voor fietsers en voetgangers

De fractie van de Ouderenpartij heeft bij de begrotingsbehandeling opnieuw aandacht gevraagd voor de smalle voet- en fietspaden op de Diemerbrug en ook voor de krappe opstelstroken voor de stoplichten.

Als de Diemerbrug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en voetgangers samen voor de brug. Dan zijn er ook nog rollators, scootmobiels, rolstoelen, bakfietsen, kinderwagens en scooters. Als de brug naar beneden gaat persen ze zich over het smalle voet- en fietspad naar de overkant. Daar wacht hun een nieuwe krappe opstelplek voor het stoplicht.

Bij de reconstructie van het kruispunt zijn de opstelplekken voor fietsers nog krapper geworden, omdat de stenen eilandjes waarin de palen van de tramleiding staan nogal fors zijn uitgevallen. Als die kleiner zouden worden gemaakt, hebben fietsers meer opstelplek en stromen ze sneller door. De foto’s illustreren deze toestand.

De fractie heeft eerder gepleit voor verbreding van de Diemerbrug, maar om financiële redenen wil het college daar niet aan beginnen.

 

20/11/2019